Tag Archives: Uppsägning

”Gör som Du blir tillsagd”

är en tämligen god – om jag själv får ha den åsikten – sammanfattning av de många kommentarer som följt på artikeln om mannen som av Stora Enso blivit varslad om uppsägning för att inte ha följt ledningens uppmaningar att kavla ned sina byxben.

Det är intressant och säkerligen ett uttryck för vår tid vad som sägs i kommentarerna. Om vi i stället hade haft möjlighet att följa kommentarer på 60- och 70-talen om en liknande händelse så hade människors åsikter – kan jag garantera – varit helt annorlunda. Nu däremot är det en konservativ tid vi lever i och om någon betvivlar mitt påstående så är det bara att läsa nätkommentatorernas synpunkter på det hela.

Har företaget bestämt något så är det bara att rätta sig in i ledet. Skulle därvidlag obstruktion finnas så får den anställde kliva åt sidan. Intressant att synpunkter och idéer kan förändras så mycket under så kort tid på en och samma plats.

Att sedan företaget hänvisar till arbetsmiljön är ju närmast givet. För på det viset blir det betydligt enklare att få andra utomstående människors sympati. Men kan det verkligen vara på det viset. Den berörde arbetstagaren har ju arbetat på företaget i många år och inte kan väl företaget under den långa tiden medvetet ha försummat arbetsmiljötänket genom att tidigare inte ha uppmärksammat samt sagt till.

Allt kan ju inte rättfärdigas genom hänvisning till arbetsmiljö. För i så fall riskerar vi nog alla i vår egenskap av arbetstagare att bli utsatta för ett arbetsgivargodtycke som förmodligen inte stannar vid uppkavlade byxben. Och en stilla undran från min sida är om konsekvensen hade blivit densamma med uppkavlade ärmar för ett dylikt beteende har ju annars varit tecken på att vilja ta itu med saker och ting och en sådan arbetstagarnas ambitionsinriktning brukar ju uppmuntras av arbetsgivare som därvid kan skönja en större vinst för såväl företaget som dess ägare.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Arbetsliv, Juridik, politik

Från slips till upprullade byxben

Vi som läser Bt eller eventuellt annan media har helt nyligen kunnat läsa om en Anders som nu blivit uppsagd (av s.k. personliga skäl) för att inte ha rättat sig efter tillsägelser som haft som budskap att Anders per omgående ska ändra sin gamla ovana – så får väl det hela tolkas – att icke sommartid (då bär han tydligen kortbyxor) bära upprullade byxben. Ja, vad ska en gammal klädsnobb som jag säga.

För nu många år sedan blev det en hel del liv om min egen klädsel. Inte för att jag hade tänkt på den, men andra hade tydligen lagt märke till att jag i stället för kostym bar jeans och tröja samt att jag i halslinningen saknade den då närmast obligatoriska slipsen.

Jag tyckte det hela var trams och idag är det historia. Ingen – förutom några gamla vänner till retstickor – kommenterar längre att jag saknar vissa klädattribut och till min förvåning så kan jag i dag i stället konstatera att det som då inte gick an går an hur bra som helst 2012. Domstolen har varit förstående och tydligen också tolerant.

Men annorlunda verkat det tydligen vara på vissa platser inom det privata näringslivet. Ett företag har nu utmärkt sig genom att varsla Anders om uppsägning och det som ligger i botten är just hans val av klädstil.

Att bli av med jobbet är ju något oerhört för envar som drabbas. Därför krävs det juridiskt en hel del, i vart fall om uppsägningsgrunden är personliga skäl. Kanske företaget bör betänka detta innan man går vidare med ärendet. Det finns ju därtill något som heter negativ publicitet.

 

Lämna en kommentar

Filed under Arbetsliv, Juridik, politik