Etikettarkiv: Livstid

Är livstidsstraffet verkligen livstid ?

Ibland får jag i föreläsningssituationer undrande frågor om livstidstraffet verkligen finns. Frågan ställs vanligtvis med undran i rösten, ibland åtföljt av kommentaren att ingen har väl hela livet suttit kvar i fängelse.

Helt nyligen har – såsom bl.a. BT publicerat – domen kommit gällande ett mördat äldre lantbrukarpar i Långared. Och påföljden för de tilltalade blev just livstidsstraff. Så visst kan vi nog med säkerhet slå fast att påföljden finns.

Då det gäller själva livstidsstraffet så är det exakt som det låter. Det finns ingen yttersta tidsfrist; påföljden är helt enkelt tidsobestämd. Det i sin tur får som konsekvens bl.a. att någon villkorlig frigivning kan inte heller aktualiseras. Förr gällde att den enda möjlighet till avkortning av straffet livstids fängelse var att genom Regeringens försorg få nåd. Denna möjlighet kvarstår. Men nu finns det ytterligare en möjlighet och det är att efter ett visst antal år få livstidsstraffet omvandlat till ett tidsbestämt straff från vilket den dömde sedan kan bli villkorligt frigiven. Av någon för mig helt okänd anledning är det Örebro tingsrätt som enda förstainstans som har hand om detta förfarande där från media kända personer såsom Ausonius och Flink dykt upp.

Så vi kan nog en gång för alla slå fast. Livstidsstraffet lever vidare. Dock ska det, allt enligt praxis från Högsta domstolen, användas med viss försiktighet och enbart för – om uttrycket tillåts – kvalificerat (läs extra grymt) uppsåtligt dödande. Och gällande det senare ansåg Alingsås tingsrätt tydligen att så var fallet i det mål som där helt nyligen avgjorts. Förmodligen lär målet överklagas med möjlighet för hovrätten att också ha sin åsikt om vad som förevarit och hur det juridiskt ka bedömas.

Lämna en kommentar

Under Brott, Juridik, utbildning

Hur många livtidsdömda ska vi ha ?

Det här med livstidstraffets vara eller icke vara brukar återkomma med jämna mellanrum som en stående fråga av lite lätt politisk natur. Många gånger är frågan dock känslomässigt laddad, inte minst för dem som aldrig behöver ha brottats med den.

Personligen upplever jag att livstidsstraffet som sådant (dvs det tidsobestämda straffet som är lika långt som det med själva ordet anges vara) är ett misslyckande för samhället. Tänk att vi helt enkelt ger upp för att det synes finnas en människa som vi liksom inte kan handskas med på det sättet som gör att han eller hon kommer på bättre tankar än de som tidigare har funnits i hans eller hennes huvud. Sorgligt är vad det är.

Men det jag nu närmast tänkte på är alla som redan avtjänat sina straff. De har gjort något ”dumt” och sedan har samhället markerat. Egentligen borde det väl därefter vara klart. Allt skulle vara sonat. Men så är det nog inte.

Människor privat kommer alltid ihåg, men därvidlag finns inget att göra. Var och en får kämpa med sitt. Men vad jag är rädd för är att alla presumtiva arbetsgivare alltmer kommer att kräva fläckfritt förflutet verifierat med den arbetssökandens egna utdrag ur belastningsregistret. Och därvid är jag ytterst rädd för att den som har en anteckning eller två i registret redan av den anledningen blir bortsorterad redan från början i anställningsprocessen.

Detta skulle i så fall vara sorgligt. För visst är det som min mor en gång sa att arbete förhindrar många tillfällen till synd där vi med synd i detta fallet kan jämställa brott. För är tidigare kriminalitet sonad så bör den inte hindra den arbetsvillige från att få och ta anställning och därmed förhindra ett återupprepande av tidigare begångna dumheter.

Lämna en kommentar

Under Arbetsliv, Brott, Juridik, politik