Etikettarkiv: Långared

Är livstidsstraffet verkligen livstid ?

Ibland får jag i föreläsningssituationer undrande frågor om livstidstraffet verkligen finns. Frågan ställs vanligtvis med undran i rösten, ibland åtföljt av kommentaren att ingen har väl hela livet suttit kvar i fängelse.

Helt nyligen har – såsom bl.a. BT publicerat – domen kommit gällande ett mördat äldre lantbrukarpar i Långared. Och påföljden för de tilltalade blev just livstidsstraff. Så visst kan vi nog med säkerhet slå fast att påföljden finns.

Då det gäller själva livstidsstraffet så är det exakt som det låter. Det finns ingen yttersta tidsfrist; påföljden är helt enkelt tidsobestämd. Det i sin tur får som konsekvens bl.a. att någon villkorlig frigivning kan inte heller aktualiseras. Förr gällde att den enda möjlighet till avkortning av straffet livstids fängelse var att genom Regeringens försorg få nåd. Denna möjlighet kvarstår. Men nu finns det ytterligare en möjlighet och det är att efter ett visst antal år få livstidsstraffet omvandlat till ett tidsbestämt straff från vilket den dömde sedan kan bli villkorligt frigiven. Av någon för mig helt okänd anledning är det Örebro tingsrätt som enda förstainstans som har hand om detta förfarande där från media kända personer såsom Ausonius och Flink dykt upp.

Så vi kan nog en gång för alla slå fast. Livstidsstraffet lever vidare. Dock ska det, allt enligt praxis från Högsta domstolen, användas med viss försiktighet och enbart för – om uttrycket tillåts – kvalificerat (läs extra grymt) uppsåtligt dödande. Och gällande det senare ansåg Alingsås tingsrätt tydligen att så var fallet i det mål som där helt nyligen avgjorts. Förmodligen lär målet överklagas med möjlighet för hovrätten att också ha sin åsikt om vad som förevarit och hur det juridiskt ka bedömas.

Lämna en kommentar

Under Brott, Juridik, utbildning