Etikettarkiv: Brott

Den jobbiga futtigheten

Ibland – för att inte säga väldigt ofta – framställs kriminalitet som det värsta som kan hända. Generaliseringar är närmast legio. Något som storligen förvånar mig. För vad är egentligen brottslighet. Förutom att det kan sägas vara ett egoistiskt drag – ungefär ett uttryck för att ”det skiter väl jag i, jag gör ändå som jag vill” – så är det endast ett brott av en offentligrättslig regel. Skulle det i stället vara ett brott av en privat- eller civilrättslig regel blir konsekvensen i värsta fall skadestånd men inget straff i form av böter eller fängelse.

Och med tanke på hur många offentligrättsliga regler det finns i ett genomreglerat samhälle såsom det svenska så är vi nog lite till mans kriminella. Men så resoneras det inte. Oh, nej. För det första är det enbart andra än jag själv som etiketteras som kriminella och därtill brukar människor välja ut enbart vissa lagbrott och sätter sedan stämpeln brottsling på dem som gjort sig skyldig till de brott som vi ganska så godtyckligt valt ut att klassa på det viset.

Och det är nog inte här jag tycker att den jobbiga futtigheten kommer in i bilden. Snarare är det personer – vanligtvis väl etablerade i samhället – som kan visa upp de sämsta av sidor då det gäller att komma överens. Det kan röra sig om i stort sett allt från barnkonflikter – vem ska bo hos vem vid en separation – till futtighetskonflikter efter en avliden släkting.

Nej, den där vanliga människan – som helt distanserar sig från kriminalitetsstämpeln – är enligt mitt förmenande inte särskilt mycket bättre. Ibland kanske tvärtom.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Grooming

Det rubricerade ordet kan, som nog de flesta redan vet, ha helt olika betydelser. Ena betydelsen är detsamma som ett brott, nämligen att i sexuellt syfte ta kontakt med barn, inte minst på nätet. För ett tag sedan fick vi lagstiftning på området.

Men sedan kan det också stå för att som man göra sig lite fin. Kanske söka upp en skönhetsstudio och inför kvällen, helgen eller vilken tid det nu kan röra sig om bli lite pimpad. Att helt enkelt genomgå en förbättring gällande den egna fasaden.

För mig är grooming – oberoende av betydelse – något svårt. Lätt är det förmodligen att förstå att det här med att i förutnämnt syfte söka kontakt med barn är något som jag alls inte förstår och därtill tveklöst tar avstånd ifrån, men även då det gäller groooming i dess andra mening är det något som är svårt för mig. Det känns på något sätt lite väl ytligt för att jag ska kunna acceptera det för egen del. Att sedan andra gör det är inget jag alls bryr mig om. Var och en blir salig på sin tro.

Givetvis har detta att göra med den tid i vilken jag vuxit upp. Hade jag då fört på förslag att jag skulle gå till en skönhetsstudio hade säkerligen mina föräldrar blivit smått förfärade. Men å andra sidan går det ju bra att lägga ett historiskt perspektiv på detta. Säkerligen har vi haft tider – förslagsvis 1700-talet – då grooming var högsta modet. Men det förändrar i och för sig inte min egen ståndpunkt för även om jag börjar bli till åren så är jag själv ingen 1700-tals varelse.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Den sovande domaren

I den här verksamheten, som domstolarna utgör, går det nog att anklagas för det mesta. Ibland kan det givetvis finnas visst fog i vad som påstås, men ibland tror jag att anklagelserna saknar den verklighetsförankring som är nödvändig för att de överhuvud taget ska tas på allvar.

Idag hände något jag hittills inte varit med om. Men nu kan jag knyta även denna nyvunna erfarenhet till mitt livsbibliotek. Efter en massa turer – den tilltalade infann sig inte i tid – och en återupptagen förhandling i väntan på att en ny ledamot skulle inställa sig inträffade det som jag fram till nu inte varit med om.

Den åtalade uttalade med bestämdhet att jag skulle inte handlägga det här målet beroende på min inkompetens. Det senare har nog någon gång uttalats, men sådant får givetvis beslutsfattare tåla och stå ut med. Men motiveringen till uttalandet om inkompetens grundade sig på min vänlighet i rättssalen samt inte minst att jag vid ett tidigare tillfälle – jag har för mig att det låg fyra år tillbaks i tiden – hade sovit mig igenom rättegången vilken för den tilltalade ledsamt nog resulterat i ett flerårigt fängelsestraff.

Snacka om att bli paff. Jag tappade alla hakor jag har och inte har. Mina meddomare – nämnden – blir ju då och då anklagade för att falla i lätt sömn, men nu har detta öde drabbat även mig. Mycket har jag tidigare hört – där jag väl kan förstå människors kommentarer om högljuddhet och allmän gapighet -, men att jag skulle sova mig igenom rättegångarna låter nästan för bra (eller dåligt) för att vara sant.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Han reser sig igen

Ibland blir jag smått imponerad av den kraft som finns hos vissa människor. Måhända är ordet beundran alltför starkt, men det är något åt det hållet.

Tänk Er en människa som redan under tidiga tonår kommer helt fel. Det kan hända alla, men givetvis är det lättare att ramla dit för den som har en besvärlig bakgrund. Med det senare avser jag en missbruksmiljö där familjen får sägas vara dysfunktionell eller icke fungerande. Inga kamrater bjuds hem, rädslan finns hela tiden att något ska gå snett, kontakter finns med sociala myndigheter och självförtroendet blir för varje dag alltmer naggat i kanten. Ungefär så ser det ut för de flesta personer som jag möter på de anklagades bänk.

Många gånger fortsätter det mer eller mindre tarvliga livet. Jag vill inte frankt påstå att missbruk och kriminalitet går i arv, men visst är det enklast att fortsätta med det som en gång blev en livsstil hos de vuxna som kantar den egna uppväxten.

Då, när allt ser ganska så mörkt ut, händer något. Den tidigare ”förtappade” tar tag i sitt liv. Det blir en känsla hos henne eller honom av ett djävlaranamma. Ibland klarar personen det alldeles själv, vid andra tillfällen stöttar samhällets institutioner.

Det blir då något helt annat. Det för dessa personer hägrande Svenssonlivet (det andra tidigare saknade livet) håller på att bli en realitet. Han – om vi har att göra med en man – reser sig igen och blir på något sätt vuxen i såväl egna som andras ögon. Det är en styrka som är helt enorm. Och vinsten för alla blir betydligt större än för de främsta av våra klassresenärer.

 

Lämna en kommentar

Under Arbetsliv, Brott, Juridik, politik