Etikettarkiv: Bloggosfären

Småsenil eller bara morgontrött

Nu har det hänt mig igen. Och inte var det länge sedan jag fick erfara samma sak. Jag sitter här och hamrar lite på tangentbordet för att sedan skicka iväg en blogg. Men när jag sedan letar efter resultatet är det fullständigt obefintligt. Var i hela bloggosfären har det tagit vägen. Letandet är för mig svårt. Jag brukar trycka lite här och där, men ett sådant mänskligt irrande brukar ju som bekant aldrig leda till något konkret resultat. Självklart inte heller i mitt fall. Det som är borta är för mig definitivt väck.

Något sådant här, i synnerhet om det som i mitt fall upprepas, kan leda till frustration. Men den senare känslan är av klart negativ karaktär varför jag brukar förskjuta densamma. Varför gråta över spilld mjölk tänker jag. Och därtill kan det ju förhålla sig på det viset att det jag just producerat var så fruktansvärt dåligt att det överhuvud taget aldrig borde ha skrivits. En osynlig censur har trätt i kraft för att skona såväl presumtiva läsare som mig själv från andras berättigade ogillande. Med sådana tankar genom huvudet blir det lätt att åter slå sig ned och skriva om det som just misslyckats.

Men sedan finns ju en annan betydligt mer konstruktiv lösning. T.ex. att jag förbättrar mitt datorkunnande. Men se, dit hän har jag tydligen ännu inte kommit. Blir dock upprepningen av mitt knasbeteende alltför frekvent så blir nog resultatet att jag helt enkelt får förbättra mig. Och det lär ju aldrig vara fel. Att vända det i sig negativa till en positiv utveckling för mig själv och kanske också för en del av läsarskaran.

Annonser

Lämna en kommentar

Under Fritid, Media, utbildning, Vardagsliv

Vet hut, Sven !

I den s.k. bloggosfären finns, något jag i och för sig kanske visste även tidigare, en rasande massa åsikter. Många, måhända de flesta är som jag ser dem, hur vettiga som helst, men sedan finns även de som får betraktas som så stolliga att de är olämpliga  att trycka. Därför är det nog bra att det finns ett filter – förhoppningsvis fungerande sådant – som silar bort de grövsta.

Hur som helst fick jag en enorm reaktion på den blogg där jag gick i polemik med en journalist på Aftonbladet. Aldrig någonsin tidigare har så många läst mitt inlägg. Till de upprördas skara hörde en person som ansåg att jag dels skulle polisanmälas för en dom jag åstadkommit dels helt allmänt skulle veta hut. Det senare uttrycket ger mig lite smålustiga vibrationer för om jag inte minns helt galet fälldes samma uttryck i en uppslitande diskussion i Konstitutionsutskottet mellan de då högst aktiva politikerna Lidbom och Björck. Ja, associationerna synes kunna ta nästan vilka banor som helst.

Kommentatorsfunktionen tycker jag, med beaktande av såväl positiva som negativa sidor av den, är ett bra och demokratiskt inslag. Sedan kan jag givetvis ha åsikter – när saknade jag sådana – om vilka artiklar som är mindre lämpliga för att hänga på den här möjligheten. Jag i likhet med många andra hyser nog den uppfattningen att då brott har blivit begångna – i synnerhet om det rör sig om ytterst integritetskänsliga gärningar – kan det vara olämpligt att alla får möjlighet att vädra sina åsikter. De av brottet närmast berörda kan nämligen ta ytterst illa vid sig, i synnerhet som de ofta befinner sig i en bearbetnings- och/eller sorgefas.

Lämna en kommentar

Under Juridik, Media, politik