Etikettarkiv: arbetsrätt

När allt liksom bara är Flyt

Vissa dagar är inte helt sagolika. Andra är desto bättre och tack och lov för det. Gårdagen var exempel på det sistnämnda.

Jag skulle iväg till Trollhättan och undervisa i arbetsrätt. Och redan från dagens allra första start började allt falla på plats. I och för sig var jag något sent upp på morgonen, men väl framme vid tåget hade jag någon, eventuellt några minuter till godo innan tågsetet skull rulla iväg mot Herrljunga och Vänersborg.

Då jag kom till residensstaden Vänersborg stod buss 65 och väntade på mig. Det var bara att kliva på för att färdas till Drottningtorget vilket ligger nästgårds till Högskolan Väst. Sedan var dörren till föreläsningssalen öppen och det var bara att i god tid installera sig. Hann även med en god kopp kaffe i den intilliggande restaurangen.

Det goda livet skulle fortsätta. I och för sig visste jag inte då tåget skulle gå åter från Vänersborg till Herrljunga. Men även det kom att lösa sig. Jag tog buss 65 tillbaks till Vänersborg och väl framme där kunde jag konstatera att jag hade ungefär 5 minuter till dess att tåget skulle ge sig iväg. Ren millimeterpassning då det gällde tiden. Och bra det eftersom himlen just hade öppnat sig och regnet forsade ner.

Så satt jag där på tåget i godan ro och läste min bok. Hur trivsamt som helst. Och som om detta inte skulle vara nog. När jag sent om sider – kan ha varit vid 18-tiden – var framme i Knallemetropolen kom givetvis buss nr 6 och lämnade av mig vid hemmet på Bredgatan. Snacka om en helt fantastisk dag, inte minst ur logistisk synvinkel.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Mellan självgående dammsugare och norskt tåg

I helgen var vi hos goda vänner i Fiskebäck. Det är alltid lika trevligt att komma dit och därtill förser de oss ständigt och jämt med godast tänkbara mat och därtill lämplig dryck. Vi kan inte vara annat än nöjda. Den här gången hade de inhandlat något vars existens tilldrog sig min odelade uppmärksamhet. En självgående dammsugare. Den for omkring där på både golv och mattor. Late jag – åtminstone då det gäller städning – såg omedelbart en räddare i nöden. Nu skulle jag kunna slippa Erikas bäste vän, den traditionella dammsugaren. Men mina åsikter föll inte Erika direkt i smaken. Hon var ganska så hård i sina omdömen om den lilla rara, runda tingesten. Han (jag tror att dammsugaren var en han) blev närmast utdömd, som en varelse som på intet sätt skulle kunna leva upp till högt ställda krav. Men å andra sidan har jag ju själv inte så högst ställda krav, men där är Erika och jag smått olika.

Hur som helst var jag så igår i Trollhättan. Har några gånger arbetsrätt vid Högskolan Väst. Lokalerna är ljusa och fräscha. Det känns nytt och piggt på alla fronter, inte minst med tanke på de många gånger vetgiriga studenterna. Efter avslutat pass tog jag tåget från staden till den stora staden Göteborg för sedan vidaretransport till Borås med linje 100. Det hela gick förvånansvärt fort och för första gången åkte jag norskt tåg. Tänk att det är möjligt även med Regionen runt. Detta månadskort är en välsignelse.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

”Gör som Du blir tillsagd”

är en tämligen god – om jag själv får ha den åsikten – sammanfattning av de många kommentarer som följt på artikeln om mannen som av Stora Enso blivit varslad om uppsägning för att inte ha följt ledningens uppmaningar att kavla ned sina byxben.

Det är intressant och säkerligen ett uttryck för vår tid vad som sägs i kommentarerna. Om vi i stället hade haft möjlighet att följa kommentarer på 60- och 70-talen om en liknande händelse så hade människors åsikter – kan jag garantera – varit helt annorlunda. Nu däremot är det en konservativ tid vi lever i och om någon betvivlar mitt påstående så är det bara att läsa nätkommentatorernas synpunkter på det hela.

Har företaget bestämt något så är det bara att rätta sig in i ledet. Skulle därvidlag obstruktion finnas så får den anställde kliva åt sidan. Intressant att synpunkter och idéer kan förändras så mycket under så kort tid på en och samma plats.

Att sedan företaget hänvisar till arbetsmiljön är ju närmast givet. För på det viset blir det betydligt enklare att få andra utomstående människors sympati. Men kan det verkligen vara på det viset. Den berörde arbetstagaren har ju arbetat på företaget i många år och inte kan väl företaget under den långa tiden medvetet ha försummat arbetsmiljötänket genom att tidigare inte ha uppmärksammat samt sagt till.

Allt kan ju inte rättfärdigas genom hänvisning till arbetsmiljö. För i så fall riskerar vi nog alla i vår egenskap av arbetstagare att bli utsatta för ett arbetsgivargodtycke som förmodligen inte stannar vid uppkavlade byxben. Och en stilla undran från min sida är om konsekvensen hade blivit densamma med uppkavlade ärmar för ett dylikt beteende har ju annars varit tecken på att vilja ta itu med saker och ting och en sådan arbetstagarnas ambitionsinriktning brukar ju uppmuntras av arbetsgivare som därvid kan skönja en större vinst för såväl företaget som dess ägare.

Lämna en kommentar

Under Arbetsliv, Juridik, politik

Det här med bemanningsföretag

Det är bra att V-ledaren tagit upp det här med bemanningsbranschen. Det om något kan leda till en arbetsrättslig debatt som kan sätta fokus inte minst på ungdomars problem (som jag ser det) gällande arbetsmarknaden. Och därtill kan det samtidigt diskuteras en del domar som den senaste tiden kommit från den prejudikatbildande Arbetsdomstolen.

Ibland – då jag lyssnar till politisk retorik – får vi åhörare uppfattningen av vad som sägs att det i Sverige är oerhört synd om arbetsgivaren/företagaren. Själv har jag aldrig förstått varför det skulle vara så synd om den som bestämmer. För gång på gång betonas i andra sammanhang (t.ex. från förutnämnda Arbetsdomstolen och i den juridiska facklitteraturen) att det som alltid gäller är arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Och självklart kan arbetsgivaren organisera arbetet på sådant sätt att det uppstår s.k. arbetsbrist (ett också missledande uttryck) inom viss eller vissa delar av företagsverksamheten. Och arbetsbrist är saklig grund för uppsägning. Därtill en grund som inte får överprövas av domstol. Enbart arbetsgivaren bestämmer.

Till detta ska läggas den för arbetsgivaren ytterst behagliga konstruktionen med bemanningsföretag. Tänk bara att ringa efter någon så kommer denne någon för att utföra arbete. Och skulle sedan inget mer arbete finnas så blir det för den anställde att försvinna. Snacka om daglönare. Och ungefär på det viset har många ungdomar det. Finns det arbete i överflöd på någon hamburgerrestaurang så blir det att jobba i sitt anletes svett, men skulle arbetet någon gång tryta blir det ingen tid för vila utan i stället att utan ekonomisk ersättning vända hem.

Det där med solidaritet; vart tog den ”svordomen” vägen. En debatt är både efterlängtad och nödvändig.

Lämna en kommentar

Under Arbetsliv, Juridik, politik

Röda fanor mot skyn

Rubriken känns riktigt radikal. Det är bra för idag är det runt om i världen arbetarnas dag (numera bör väl även tjänstemän och akademiker få inkluderas) och då ska det demonstreras. Ibland ställs frågan om det här firandet är förlegat och därför borde avslutas. Men det tycker inte jag.

Samhället, såväl nationellt som internationellt, är ständigt i förändring och då måste det hela tiden finnas en observans mot att kapitalet (=ägarintressen) breder ut sina intressen på de arbetandes bekostnad. I många andra länder än Sverige är det många gånger pinsamt uppenbart (pinsamt för dem som förnekar det hela), men givetvis finns motsättningen även i Sverige.

Här hör vi – då och då – angrepp på arbetsrätten framför allt från de små käbblande partierna Centern och Folkpartiet (på något sätt påminner mig båda grupperingarna om små ettriga och även meningslösa knähundar). Stora hunden Moderaterna (jag utgår ifrån att många moderater även demonstrerar idag eftersom de, åtminstone i valtider, gärna vill kalla sig det nya arbetarpartiet) vill dock inte som Centern och Folkpartiet och det har hållit tillbaka det värsta gläfsandet.

Men angreppen finns där som nålstick. Det kan gälla att ingångslönerna ska sänkas, att trygghetsreglerna i LAS (lagen om anställningsskydd) ska försämras eller att tillåtligheten av s.k. sympatiåtgärder ska inskränkas. Udden är klart riktad mot de anställda.

Alltså behövs det en dag då de arbetande markerar mot kapitalet. Det är en gammal slogan, i och för sig, men så länge vi har den här kampen (solidaritet gentemot privatvinning) bör vi också behålla det traditionella 1-maj firandet.

Lämna en kommentar

Under Arbetsliv, Juridik, politik, Traditioner

Minns Ni turbanfallet ?

Nu är det många år sedan, men för egen del (och för mina arbetsrättsstudenter) är det alltjämt aktuellt. Det hela handlade ju om en sik för vilken turbanen – om jag nu har förstått det hela riktigt – är en helig attiralj i klädedräkten. Just den här siken körde spårvagn och som jag har uppfattat det hela var han en uppskattad, skötsam och duktig arbetstagare. Men så var det ju det här med turbanen. Ibland är vi svenskar rigida och här var just ett sådant exempel. Spårvagnsledningen kunde nämligen inte tolerera turbanen. Likriktning var modeordet. Och därvidlag var ju sikens huvudbonad något som klart avvek från vad reglementet påbjöd.

Hur som helst gick det hela till rätten. Vår vän, spårvagnsföraren, blev rättssak. Tingsrätten – spårvagnsföraren hade inte fackets stöd – dömde till den anställdes förmån och vad jag har hört kom den ena blomsterkvasten efter den andra till domstolen för att gratulera arbetstagaren till att ha vunnit ”kampen” mot arbetsgivaren. Tyvärr gick det åt motsatt håll i Arbetsdomstolen, men anledningen därtill var inte huvudbonaden utan snarare att arbetstagaren själv tagit sig rätten att tolka lag och kollektivavtal, en rätt som enbart tillkommer arbetsgivare och i angivna situationer den fackliga organisationen.

Men nu – många år senare – har jag just kunnat läsa i en engelsk tidning att i London har den förste turbanklädde domaren gjort entré. Så i det genomkonservativa engelska domstolssystemet som i övrigt är klätt i peruk går det bra med en turban. Ja, vi är kanske inte alltid så vidsynta och toleranta i Sverige.

Lämna en kommentar

Under Juridik